Dàn nhạc giao hưởng har 17 oversættelser på 15 sprog

oversættelser af Dàn nhạc giao hưởng

VI EN Engelsk 2 oversættelser
VI ES Spansk 2 oversættelser
VI FR Fransk 1 oversættelse
VI IT Italiensk 1 oversættelse
VI PT Portugisisk 1 oversættelse
VI SV Svensk 1 oversættelse
VI DE Tysk 1 oversættelse
VI CS Tjekkisk 1 oversættelse
VI PL Polsk 1 oversættelse
VI BG Bulgarsk 1 oversættelse
VI HU Ungarsk 1 oversættelse
VI RU Russisk 1 oversættelse
VI SL Slovensk 1 oversættelse
VI JA Japansk 1 oversættelse